Η Εταιρεία μας είναι πιστοποιημένη από τον AGROCERT / ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ για την παραγωγή «ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΠΑΞΙΜΑΔΙΟΥ» το οποίο είναι Προϊόν Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (Π.Γ.Ε.).

Ως «γεωγραφική ένδειξη» νοείται η ονομασία που ταυτοποιεί ένα προϊόν, το οποίο κατάγεται από συγκεκριμένο τόπο, περιοχή ή χώρα, του οποίου ένα συγκεκριμένο ποιοτικό χαρακτηριστικό, η φήμη ή άλλο χαρακτηριστικό μπορεί να αποδοθεί κυρίως στη γεωγραφική του προέλευση και του οποίου ένα τουλάχιστον από τα στάδια της παραγωγής εκτελείται εντός της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής.

Tα προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) και Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) διέπονται από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1151/2012. Με τον κανονισμό αυτό, δίνεται η δυνατότητα σε κάθε περιοχή και στους παραγωγούς της να παρουσιάσουν τα ποιοτικά προϊόντα και να αναδείξουν τα πλούσια χαρακτηριστικά και την ιδιαίτερη γεύση τους.